Navigace

Obsah


MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník
IČO: 71192565 
Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 2053/2002


• Městská knihovna Rakovník je veřejná knihovna, zřizovaná Městem Rakovník. Posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a jiné kulturní hodnoty.
Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, rychle a efektivně.
Zvláštní důraz klade knihovna na dětské čtenáře a mládež. Zvláštní péče je věnována službám pro seniory, handicapované a sociálně slabé návštěvníky knihovny.
• Městská knihovna plní svoji funkci na základě knihovnického zákona č. 257/2001
• Knihovna sídlí ve dvou budovách, vzájemně od sebe vzdálených cca 200m, obě budovy jsou propojeny bezdrátovým mikrovlnným spojem, což umožňuje půjčování dokumentů v dospělém a dětském oddělení na jeden čtenářský průkaz.


Co knihovna nabízí

• Absenční i prezenční půjčování knih, periodik, map, DVD, CD, her
• Ve všech odděleních knihovny je možné využívat elektronického katalogu a dalších informačních zdrojů
• Bibliografické a faktografické informace,  knihovnické lekce, exkurze, tématické besedy pro děti a mládež, přednášky, výstavy a další kulturní a společenské akce.


Uživatelské podmínky

• Uživatelské podmínky upravuje Knihovní řád Městské knihovny Rakovník