Navigace

Obsah


MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAKOVNÍK
Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník
IČO: 71192565 
Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 2053/2002


• Městská knihovna Rakovník je veřejná knihovna, zřizovaná Městem Rakovník. Posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a jiné kulturní hodnoty.
Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, rychle a efektivně.
Zvláštní důraz klade knihovna na dětské čtenáře a mládež. Zvláštní péče je věnována službám pro seniory, handicapované a sociálně slabé návštěvníky knihovny.
• Městská knihovna plní svoji funkci na základě knihovnického zákona č. 257/2001
• Knihovna sídlí ve dvou budovách, vzájemně od sebe vzdálených cca 200m, obě budovy jsou propojeny bezdrátovým mikrovlnným spojem, což umožňuje půjčování dokumentů v dospělém a dětském oddělení na jeden čtenářský průkaz.


Co knihovna nabízí

• Absenční i prezenční půjčování knih, periodik, map, DVD, CD, her
• Ve všech odděleních knihovny je možné využívat elektronického katalogu a dalších informačních zdrojů
• Bibliografické a faktografické informace,  knihovnické lekce, exkurze, tématické besedy pro děti a mládež, přednášky, výstavy a další kulturní a společenské akce.


Uživatelské podmínky

• Uživatelské podmínky upravuje Knihovní řád Městské knihovny Rakovník


Knihovna v číslech za rok 2019

 

Počet oddělení Městské knihovny Rakovník:   6 
Všechna oddělení jsou automatizována knihovním systémem TRITIUS
---------------------
Počet zaměstnanců knihovny (přepočet na celé úvazky) 17
--------  -----------
Knihovní fond celkem (k 31.12.2019)  85 212
z toho naučná literatura   37 028
beletrie  43 410
ostatní dokumenty  4 774
Periodika 101 titulů
------------- -------
Počet registrovaných čtenářů 2 246
z toho čtenářů do 15 let  652
---------   ---------
Počet návštěvníků  126 932
Počet návštěvníků informačního centra  35 613
Počet návštěvníků roubenky   5 637
Počet kulturně vzdělávacích akcí  318
Počet účastníků na kulturně vzdělávacích akcích   20 672
Počet návštěvníků webových stránek   147 247
-------------    ----
Denní průměrná návštěvnost v roce 2018 (v půjčovnách knihovny, knihovnických akcí, informačního centra, roubenky a webových stránek) 991
 
Průměrná čísla počítána na pracovní dny roku 2019 (tj. 250)