Navigace

Obsah

 

 

NOC S ANDERSENEM 2013

Andersen2013

!!! VÝSLEDKY SOUTĚŽE !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ TŘÍDY

Úkol č. 6 

Zadání a plnění úkolu proběhne ve čtvrtek 21. 2. 2013 podle harmonogramu.

Sraz soutěžících před oddělením pro dospělé čtenáře, Na Sekyře 2123. 

S sebou není nutné nosit nic. Chce to jen radost a nadšení.

8.00 hodin 3.ZŠ, 4.A

9.00 hodin 3.ZŠ, 4.B

10.00 hodin 3.ZŠ, 4.C

11.00 hodin 2.ZŠ, 4.B

Pokud se paní učitelky domluví na jiném pořadí, tak to samozřejmě respektujeme.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

* Soutěž bude probíhat po dobu měsíce února, začne dnem 1. 2. 2013

a zakončena bude 10. 3. 2013

* Do soutěže se může přihlásit každá 4. třída základní školy

z Rakovníka, která je ochotna plnit nejrůznější úkoly a zadání.

* Všechny úkoly a zadání budou hodnoceny a bodovány.

* Vítězná třída (která získá největší počet bodů) stráví noc v prostorách dětského oddělení knihovny z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna 2013

Soutěž:

1. ZÁPISNÉ

Třída bude sbírat body za čtenáře zapsané do dětského oddělení knihovny

(bodovat se budou procenta zapsaných čtenářů na počet žáků ve třídě)

 2. VÝPŮJČKY

Body se budou získávat za počet výpůjček (za dané období)

(bodovat se bude průměr výpůjček na jednoho žáka třídy)

3. POHÁDKA JAKO OD H. CH. ANDERSENA

Máte rádi pohádky? Soutěž pro celý kolektiv i pro každého jednotlivce. Napište společnou pohádku na jakékoli téma. Každý žák napíše jednu rozvitou větu pohádky.

(hodnotí se originalita pohádky a nápaditost zpracování)

4. SPISOVATEL SÁM SOBĚ ILUSTRÁTOREM (ÚKOL DOMÁCÍ)

Výhoda šikovně zdatného spisovatele se odrazí v nákladech na vydání knihy. Přečtěte svým rodičům vaši vymyšlenou pohádku a doma společně vytvořte zajímavou obálku knihy. Použít lze jakoukoli výtvarnou techniku a materiál.

Do knihovny odevzdáte všechny vytvořené obálky. Pět nejpovedenějších obálek vyberte a označte, ty budou reprezentovat vaši třídu v soutěži.

(hodnotí se originalita zpracování.)

5. JAKO NA DIVADLE

Některé pohádky byly nastudovány a můžeme je vidět v divadle. Vytvořte jednu velkou kulisu pro vaši pohádku, kterou namalujte společnými silami na velké plátno (staré prostěradlo, ubrus…)

(hodnotí se originalita pohádky a nápaditost zpracování)

6. HLEDÁME NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKU

Úkol s překvapením. Přihlášené třídy se podle rozpisu (zveřejněno na internetu 8. 2. 2013) sejdou ve čtvrtek 21. 2. 2013 před oddělením pro dospělé čtenáře.

           (započítávat se budou průměry na jednoho žáka třídy) 

7. KNIHOVNICKÝ TESTÍK