Navigace

Obsah

 

NOC S ANDERSENEM 2011 
 
Soutěž pro čtvrťáky
Noc s Andersenem
STRAŠIDLA
 
 
 
Pravidla soutěže:
*   Soutěž bude probíhat po dobu měsíce února, začne dnem 1. 2. 2011 a zakončena
     bude 4. 3. 2011
*    Do soutěže se může přihlásit každá 4. třída ZŠ z Rakovníka, která je ochotna plnit
     nejrůznější úkoly a zadání.
*    Všechny úkoly a zadání budou hodnoceny a bodovány.
*    Vítězná třída (která získá největší počet bodů) stráví noc v prostorách dětského
      oddělení knihovny z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2011.
 
Soutěž:
Spousta pohádek začíná slovy "za devatero řekami a devatero horami, ...", stejně tak třída, která se přihlásí do soutěže bude mít zadáno devatero bodovaných úkolů.
 
 
1.        ZÁPISNÉ
          
Třída bude sbírat body za čtenáře zapsané do dětského oddělení knihovny
           (Bodovat se budou procenta zapsaných čtenářů na počet žáků ve třídě)
           
2.         VÝPŮJČKY
           
Body se budou získávat za počet výpůjček (za dané období)
            (Bodovat se bude průměr výpůjček na jednoho žáka třídy)
           
3.         STRAŠIDELNÉ ZÁPISKY Z NAŠÍ DOMÁCNOSTI
            Každý žák samostatně, za pomoci vzpomínek rodičů, popíše příhodu, která se
            stala u vás doma. Takovou, která někoho z rodiny vylekala a mohla být způsobena 
            nadpřirozenou bytostí.
(Boduje se originalita zážitku, 1-5 bodů. Všechny se sečtou a vydělí počtem žáků ve třídě)
 
4.         KNIŽNĚ STRAŠIDELNÝ TESTÍK
           
Test bude vypracován jednotlivými žáky při společné návštěvě knihovny.
            (Hodnocení testu: každá správně zodpovězená otázka je za 1 - 2 body - všechny
            obodované odpovědi žáků se načítají a opět se provede průměr správných odpovědí
            na jednoho žáka třídy)
           
5.         LEXIKON TŘÍDNÍCH STRAŠIDEL 
            
Společný úkol pro celý kolektiv. Společnými silami vytvořte lexikon strašidel vaší
            třídy.
            (Hodnotí se zpracování, grafické provedení a originalita popisu jednotlivých
             strašidel)
 
6.         MOJE SOUKROMÉ STRAŠIDLO
           
Úkol pro celou třídu, ale pro každého žáka samostatně. Každý žák vytvoří své
            strašidlo, jakoukoli výtvarnou technikou. Úkolem každého žáka je strašidlo vyrobit
            tak, aby na první pohled zaujalo a vystrašilo. Všechna strašidla třídy přinese
            (pošle) do knihovny na výstavu. Do soutěže přihlásí třída 5 vybraných
            (označených) strašidel, která budou ohodnocena jako celek za jeden kolektiv.
            (Hodnotí se nápad a zpracování)
 
7.         ABCD, UŽ TO JEDE
           
Úkol s překvapením. Přihlášené třídy se podle rozpisu (zveřejněného na internetu
            10. 2. 2011) sejdou ve čtvrtek 24. 2. 2011 před oddělením pro dospělé čtenáře, kde
             poměříme své dovednosti v netradiční disciplině.
             (Započítávat se bude průměr na jednoho žáka třídy)
 
8.         KNIHOVNA MÁ NAROZENINY
           
Před 170. lety byla v Rakovníku otevřena půjčovna knih. Vytvořte společně plakát,
            kterým popřejete knihovně k jejímu velkému výročí.
            (Hodnotíme nápad, originalitu a zpracování)
           
9.         POHÁDKA PRO FABULÍNA
           
Strašidlo Fabulín rádo čte. Soutěž pro celý kolektiv, ale i pro každého jednotlivce.
            Napište pohádku o našem strašidlu Fabulínovi tak, že každý žák napíše jednu
            rozvitou větu pohádky.
            (Hodnotí se originalita pohádky, délka a nápaditost zpracování)

 

 

zpět na Andersen menu
zpět na úvod webu