Obsah

Roubenka Lechnýřovna

V Hradbách 185, Rakovník

https://www.infocentrum-rakovnik.cz/roubenka-lechnyrovna/

roubenka

Po rekonstrukci, od června roku 2012, má roubenku ve správě Městská knihovna Rakovník a využívá ji jako výstavní prostor i jako místo pro konání akcí pro omezený počet návštěvníků. V objektu nejdete expozici loutek, expozici historie rakovnické kultury i hernu pro děti.

Historie:

Měšťanský dům - roubenka, tzv. Lechnýřovna, je nemovitou kulturní památkou. Jedná se ve městě o jedinečnou stavbu, významnou svými dochovanými konstrukcemi, dokládající dnes neobvyklé stavební postupy předchozích století.

Klasicistní dům byl postaven před rokem 1800. Na mapě císařského otisku z roku 1840 je vyznačen ve stávajícím půdorysu a rozsahu, bez dvorního, původně dílenského přístavku, který je novější. Dnešní podoba domu je výsledkem pozdějších stavebních úprav.